Cenník služieb

Základný časový údaj je 50 minút psychologickej poradenskej a psychoterapeutickej intervencie. Za polovičný časový rozsah práce, resp. za každých začatých 25 minút práce je stanovená polovičná sadzba príslušného výkonu.

UPOZORNENIE PRE KLIENTOV:

Konzultácie je nutné zrušiť najmenej 24 hodín vopred 

inak bude účtovaná suma 35€. 

Poradňa nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, klient si hradí výkony sám.


Psychodiagnostika

35,00 €

Psychologické poradenstvo individuálne

35,00 €

Psychologické poradenstvo párové

40,00 €

Psychologické poradenstvo rodinné

45,00 €

Psychoterapia individuálna

35,00 €

Psychoterapia párová

40,00 €

Psychoterapia rodinná

45,00 €

Poradenská činnosť a terapia v oblasti zdravého životného štýlu

35,00 €

Konzultačné, poradenské a tréningové služby pre jednotlivcov aj firmy

Cena dohodou

Samostatné vzdelávacie bloky a semináre

Cena dohodou

Relaxačné techniky

35,00 €

Terapia psychowalkmanom /45 min/

30,00 €

Vypracovanie psychologického posudku

35,00 €

 
 

Pri skupinovej objednávke psychodiagnostiky a vypracovania posudku pre 4 a viacerých klientov /napr. pre potreby zamestnávateľa pri výbere pracovníkov/ je možné dohodnúť zľavu

Ceny sú v súlade s odporúčaním Slovenskej komory psychológov