Manželské a párové psychologické poradenstvo

Nami poskytované  psychologické manželské poradenstvo je ponúkaná forma pomoci manželom alebo partnerom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii alebo v manželskej kríze. Poskytujeme psychologické a  sociálne poradenstvo manželom, párom, partnerom a jednotlivcom  v náročnom životnom období. Poradenstvo je zamerané na zvládanie problémov v medziľudských vzťahoch, na zvládanie osobných alebo generačných sporov, rozvodov a porozvodových ťažkostí. Je vhodné aj ako spôsob intervencie pri intímnych problémoch páru, pri žiarlivosti, nevere, alebo závislostí v rodine. Dôležitou súčasťou práce je možnosť prekonzultovania dohôd o výchove detí a usporiadaní vzájomných vzťahov.

Klientelu manželského a rodinného psychológa  predstavujú rodiny, manželské a partnerské dvojice ale aj jednotlivci, ktorí majú snahu riešiť  svoje ťažkosti. Pomôžeme Vám:

  • pri riešení komunikačných problémov, zlepšenie  párovej komunikácie,
  • zvládaní konfliktných situácií a predchádzaní im,
  • ujasňovaní si svojich potrieb a očakávaní v rodinnom a partnerskom živote,
  •  pri riešení problémov  nevery, žiarlivosti, intimity,
  • pri zlepšovaní  dôležitých vzťahov –  matka – dcéra, otec -syn, matka- manželka, rodičia- dieťa.
  • usporiadanie vzťahov porozvodových.

Ak chcete pracovať na vzťahu s niekým, kto nechce alebo nemôže sa zúčastniť poradenskej konzultácie, nie je to prekážkou. Psychologické poradenstvo pomôže Vám zmeniť postoje a spôsoby zvládania situácií a tým meniť aj Váš vzťah.