O nás

Súkromné centrum zdravia SELFNESS vzniklo z iniciatívy ľudí, ktorí mnoho rokov pracujú s ľuďmi, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii alebo si prajú porozumieť svojmu životu, prípadne uskutočniť zmeny v svojom živote. K práci pristupujeme psychologicky profesionálne s veľkou úctou ku každému človeku.

Slovo „Selfness“ použil prvýkrát v roku 2002 Matthias Horx, keď formuloval jeden z najnovších komplexných pohľadov na spôsob života. Selfness je druh voľby životného štýlu, ktorý zahŕňa telo, myseľ i ducha v rovnováhe a harmónii. Harmónia sa nedostáva k človeku ako hotový produkt, ale človek sám rozvíja vzťah k sebe, poznáva sa a rozvíja lásku k sebe. Selfness ako životný štýl vychádza zo sebapoznania, sebahodnotenia a realizácie dobrých rozhodnutí vo svojom živote. Selfness berie do úvahy jednotlivca jeho osobnostné rysy a špecifiká každého jednotlivého prípadu, s cieľom prispôsobiť mu liečebné metódy a životné zručnosti.

Naše centrum sa usiluje o kompletné sebapoznanie klienta a jeho efektívny sebarozvoj so zameraním na osobnú kompetentnosť a kvalitu života. Celková odborná činnosť SELFNESS smeruje priamo ku klientovi, k porozumeniu problémom, ich riešeniu a k hľadaniu osobného šťastia. Selfness ponúka cestu hľadania ku svojmu zdraviu, k psychickej vyrovnanosti a sebaláske. Veríme, že psychologické poradenstvo v centre Selfness Vám pomôže dosiahnuť harmóniu, spokojnosť a úspechy v živote.

Z podnetu našich doterajších klientov sme sídlo nášho centra zámerne umiestnili mimo mesta. Tým klientom zabezpečujeme maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Nájdete nás len niekoľko kilometrov od Trenčína v obci Trenčianska Teplá, ulica Mayerova, 1. poschodie objektu s lekárňou v prízemí. Centrum má k dispozícií aj parkovisko a je blízko diaľničného výjazdu/zjazdu na D1

V našom centre okrem psychologickej odbornej profesionality dodržiavame etický kódex psychológov a poradcov (etický kódex (PDF).


PhDr. Eva Živčicová , PhD.

zakladateľka Selfness Centra

Pracujem v oblasti poradenskej psychológie 25 rokov, čo mi umožnilo overiť si získané vedomosti a nadobudnúť mnohé životné a profesionálne skúsenosti. Môžem tak klientovi ponúknuť individuálnu formu poradenskej pomoci a starostlivosti, ktoré rešpektujú jeho potreby. Odborná spôsobilosť

  • FF UPJŠ Prešov- jednoodborová psychológia
  • Rigorózne skúšky v roku 1989 udelený titul PhDr.
  • Doktorandské štúdium ukončené v roku 2009 udelená vedecko-akademická hodnosť PhD.

Špecializačné štúdium a dlhodobé psychoterapeutické výcviky

  • Poradenská propedeutika
  • Hypnóza I. ,II.
  • Psychoterapia EMDR

Doterajšia prax
1985-1989 SOU Dubnica nad Váhom školský psychológ
1989-1997 Okresná pedagogická -psychologická poradňa Trenčín poradenský psychológ
1997-2003 Centrum poradensko-psychologických služieb Trenčín poradenský psychológ
Od 2003 vysokoškolský učiteľ psychologických predmetov
Od apríla 2010 – SELFNESS - Súkromné centrum zdravia

Licencia psychológ pre odbor poradenská psychológia  zo dňa 26.11.2009

Členstvo: 
Slovenská psychologická spoločnosť
Slovenská komora psychológov

Objednajte sa hneď