Relaxačné metódy

Pojem relaxácia vznikol pôvodne vo fyziológii a znamenal uvoľnenie svalových vlákien. V dnešnej psychológii sa pod pojmom relaxácia rozumie psychické a fyzické uvoľnenie. Relaxácia spolu so správnym dýchaním patrí k najúčinnejším spôsobom neutralizácie negatívnych účinkov stresu. V relaxovanom stave dochádza k telesným zmenám, ktoré sú protipólom stresu a napätia.

Ponúkame:

  • relaxáciu na báze dychových cvičení

–          koncentrácia na voľný priebeh dychu
–          plný jógový dych
–          dychové cvičenia ako prvotná relaxácia

  • relaxačné koncentračné metódy

–          Jakobsonova progresívna relaxácia
–          Schultzov autogénny tréning
–          meditácia

Autogénny tréning je systematický nácvik, zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavujúci účinok na celý organizmus, na jeho duševný a telesný stav. Ide o relaxačné cvičenie, ktoré využíva koncentráciu a autosugesciu. Veľkou výhodou je, že keď sa autogénny tréning raz človek naučí, stane sa schopnosťou, ktorá napomáha znížiť stres, zvýšiť dobrý životný pocit. Tiež napomáha k väčšej odolnosti, stabilite a rozvoju ľudského potenciálu.

Nácvik autogénneho tréningu je vhodný na:
– odstránenie nespavosti
– zvýšenie schopnosti koncentrácie
– zníženie pocitov telesného napätia
– zmiernenie alebo odstránenie bolestí hlavy, brucha, chvenia
– posilnenie schopnosti uvoľniť sa v stresových situáciách
– celkové nadobudnutie pocitu pokoja a vyrovnanosti
– pomoc pri niektorých chorobách (astma, chronická bolesť, alergická nádcha, migréna a iné bolesti hlavy)
– redukciu alebo odstránenie úzkostných stavov a atakov

Hlboká progresívna svalová relaxácia je mimoriadne účinná technika na zbavenie sa bolestí, nepokoja, úzkosti, stresu, strachu a napätia uvoľňovaním a napínaním svalstva. Jej cieľom je zbaviť sa zbytočného napätia.