Potrebujete sa poradiť so skúseným psychológom? Neviete si rady?Sme tu pre Vás a radi Vám pomôžeme

Či sa jedná o poradenstvo manželské,rodinné,párové, individuálne, vždy sa môžete spoľahnúť.

Identifikácia problému
Výber cesty
Napredovanie
Dosiahnutie výsledku

Naše služby

Manželské a párové psychologické poradenstvo

Rodinné psychologické poradenstvo

Individuálne psychologické poradenstvo

Psychoterapia , EMDR

Psychodiagnostika

Relaxačné metódy

Poradenstvo a terapia v oblasti zdravého životného štýlu

Terapia psychowalkmanom

Psychologické poradenstvo v oblasti rozvoja sociálnych a manažérskych zručností a manažment stresu

Chcete vedieť viac o našich službách? stačí kliknúť


Prvé stretnutie

Obsahuje orientáciu v problematike, s ktorou klient prichádza. Klient formuluje svoje očakávania a spoločne hľadáme cestu ich naplnenia. V priebehu prvej psychologickej konzultácie sa dohodneme na ďalšom postupe, výbere vhodných poradenských a psychoterapeutických metód. V  priebehu psychologického poradenstva sa flexibilne prispôsobujeme špecifickým potrebám klienta, jeho očakávaniam a možnostiam ako je frekvencia, trvanie a čas psychologickej konzultácie.

Nezávislosť

Pracujeme nezávisle na inštitúciách. Obsah stretnutí si preto klient zadáva sám. Prísne dodržujeme profesionálnu etiku, dôvernosť informácií a dohodnuté podmienky. Odborníci pracujúci v našom centre garantujú svoje postupy pravidelnou supervíziou.

Našou snahou je spoločne s klientom nájsť potenciál a rozvinúť ho, aby klient žil spokojnejšie so svojimi rozhodnutiami, aby realizoval pozitívne zmeny vo svojom osobnom i profesijnom živote

PhDr. Eva Živčicová PhD. - zakladateľka centra


Súkromné centrum zdravia SELFNESS vzniklo z iniciatívy ľudí, ktorí mnoho rokov pracujú s ľuďmi, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii alebo si prajú porozumieť svojmu životu, prípadne uskutočniť zmeny v svojom živote. K práci pristupujeme psychologicky profesionálne s veľkou úctou ku každému človeku.

Slovo „Selfness“ použil prvýkrát v roku 2002 Matthias Horx, keď formuloval jeden z najnovších komplexných pohľadov na spôsob života. Selfness je druh voľby životného štýlu, ktorý zahŕňa telo, myseľ i ducha v rovnováhe a harmónii. Harmónia sa nedostáva k človeku ako hotový produkt, ale človek sám rozvíja vzťah k sebe, poznáva sa a rozvíja lásku k sebe. Selfness ako životný štýl vychádza zo sebapoznania, sebahodnotenia a realizácie dobrých rozhodnutí vo svojom živote. Selfness berie do úvahy jednotlivca jeho osobnostné rysy a špecifiká každého jednotlivého prípadu, s cieľom prispôsobiť mu liečebné metódy a životné zručnosti.

Naše centrum sa usiluje o kompletné sebapoznanie klienta a jeho efektívny sebarozvoj so zameraním na osobnú kompetentnosť a kvalitu života. Celková odborná činnosť SELFNESS smeruje priamo ku klientovi, k porozumeniu problémom, ich riešeniu a k hľadaniu osobného šťastia. Selfness ponúka cestu hľadania ku svojmu zdraviu, k psychickej vyrovnanosti a sebaláske. Veríme, že psychologické poradenstvo v centre Selfness Vám pomôže dosiahnuť harmóniu, spokojnosť a úspechy v živote.

V našom centre okrem psychologickej odbornej profesionality dodržiavame etický kódex psychológov a poradcov (etický kódex (PDF).


Potrebujete radu od skúseného psychológa? Objednajte sa hneď