Poradenstvo a terapia v oblasti zdravého životného štýlu

Poradenstvo a terapiu v oblasti zdravého životného štýlu  sme sa rozhodli zaradiť do aktivít nášho centre vzhľadom na možnosť spolupráce s odborníkmi rôznych oblastí ako komplexná ponuka služieb širokému spektru klientely. Pomôžeme Vám zorientovať sa v základných zásadách harmonického života, primeraného sebahodnotenia a sebaprijatia.

Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu chápeme ako prevenciu ochorení somatických a psychických ochorení. Poradenstvo Vám pomôže vhodne stanoviť telesné cvičenia ako i spôsoby pasívneho odpočinku na vyváženie práce. Jedným z našich cieľov je doviesť klienta k  pohybovej aktivite, ktorá mu prináša radosť a k  primeraným stravovacím návykom.  Spolupracujeme s odborníkmi – profesionálmi z oblasti športu a dietológie, ktorí pomôžu zostaviť plán  činností tak, aby vyhovoval jednotlivcovi a pomôžu mu nadobudnúť zdravé sebavedomie. Súčasťou zdravého životného štýlu je spánkové poradenstvo zamerané na obnovenie kvalitného odpočinku.

Hlavné oblasti zdravého životného štýlu

  • zvládanie a predchádzanie stresu
  • pestrá a vyvážená strava
  • vhodný výber cvičenia
  • pozitívna psychológia
  • kvalitný spánok a pravidelný odpočinok

Cieľom poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu je:
– kvalitný odpočinok a relaxácia
– zvýšenie sebadôvery
– zlepšenie psychických funkcií
– zvýšenie emocionálnej  stability
– zlepšenie sebahodnotenia
– zvýšenie odolnosti na stres
– zvýšenie pozitívneho vzťahu k životu
– skvalitnenie psychomotorického vývoja osobnosti
– upevnenie telesného a duševného zdravia