Služby centra Selfness

Naše služby

Naše centrum sa usiluje o kompletné sebapoznanie klienta a jeho efektívny sebarozvoj so zameraním na osobnú kompetentnosť a kvalitu života. Celková odborná činnosť SELFNESS smeruje priamo ku klientovi, k porozumeniu problémom, ich riešeniu  a k hľadaniu osobného šťastia