Psychodiagnostika

Poskytujeme individuálnu psychodiagnostiku štandardizovanými psychologickými testami pre potreby sebapoznania a sebarozvoja ako i prípravy na výberové konania, vhodnú voľbu povolania či pri  problémoch vo vzdelávaní.

Zameriava sa na oblasti:

  • analýzy schopností inteligencie a osobnostných čŕt, temperamentu

  • porúch učenia a správania detí

  • psychodiagnostika osobnosti v kontexte ochorení

  • profesijnej orientácie, voľbe povolania

  • posudzovanie školskej pripravenosti detí

  • prípravy na výberové konania