Terapia psychowalkmanom

Terapia psychowalkmanom je založená na kombinácií zvukových a svetelných stimulov,
ktoré podporujú mozgovú činnosť vo vybranej oblasti. Psychowalkman je prístroj s viacerými programami a funkciami, ktoré umožňujú výber adekvátnych zvukových a svetelných impulzov. Stimulácia svetlom a zvukom je účinná pri uvoľnení a nadobudnutí celkovej rovnováhy. Ak ste chorý a necítite sa dobre,  uľaví vám od príznakov choroby. Vedecký výskum preukázal priaznivé účinky pri liečbe chronického stresu, syndrómu vyhorenia, depresie a migrény.Okrem odbúrania stresu a svalovej relaxácie sú preukázané výsledky pri efektívnom učení, vizualizácii a neurolingvistických technikách. Mnohí klienti uviedli výrazné zlepšenie kvality spánku a na druhej strane lepšiu koncentráciu pozornosti. Účinky sú porovnateľné s autogénnym tréningom, ale nástup účinkov s audiovizuálnou stimuláciou je zvyčajne oveľa rýchlejší.

Oblasti pôsobenia psychowalkmana:
– uvoľnenie, relaxácia
– podpora pozornosti, sústredenia
– podpora učenia
– spánková terapia

Lieči:
– tenzné stavy (stavy napätia, úzkosti, telesného diskomfortu)
– depresie, spánkové poruchy, bipolárne poruchy, závislosti

Mechanizmus účinku: pozitívne ovplyvnenie centrálneho systému hemisferickou harmonizáciou